CESCE

Crèdit a l’exportació i cobertura de risc

ECA espanyola (Export Credit Agency) que gestiona en exclusiva l'assegurança de crèdit i d'inversions per compte de l'Estat, cobrint els riscos polítics, comercials i extraordinaris associats a la internacionalització de les empreses espanyoles des de 1971.


Si t'interessa contractar aquests serveis o tens qualsevol consulta, contacta amb nosaltres a través d'aquest formulari