Tunísia: una ubicació estratègica per a la inversió

Amb una posició geogràfica estratègica a la cruïlla de la Mediterrània, capital humà altament qualificat, una infraestructura desenvolupada i un avantatjós arsenal jurídic en millora constant en termes d'incentius a la inversió, Tunísia aspira a convertir-se en un pol industrial i tecnològic de la regió mediterrània i en una plataforma ideal d'accés als mercats del seu immediat, proper i mig orient, africà i especialment el de la Unió Europea.

Amb un potent teixit industrial, que compta amb més de 3.750 empreses estrangeres, Tunísia ha aconseguit crear un lloc d'elecció a la regió MENA i al continent africà. De fet, l'economia tunisiana es troba entre les més competitives i ocupa el primer lloc a escala africana i àrab.

Una economia diversificada en creixement

La millora permanent del sector industrial a Tunísia a les cadenes de valor global contribueix a l'èxit de les empreses que s'hi instal·len. Tunísia ha pres nombroses mesures per desenvolupar la cooperació, l'associació econòmica i la integració africana, materialitzades principalment per la seva adhesió als dos blocs econòmics africans més importants, la Zona de Lliure Comerç Continental Africana (ZLECAf) i el Mercat Comú d'Àfrica Oriental i Meridional (COMESA).

Addicionalment, Tunísia ha aprovat el pla de desenvolupament econòmic i social per al període 2023-2025 com a document de referència per a polítiques, programes, projectes públics i reformes en el marc de Tunísia Visió 2035. És un nou enfocament de desenvolupament basat en la innovació, la inclusió i la sostenibilitat basat en potenciar el capital humà, una economia competitiva i diversificada que doni suport a la iniciativa privada i un desenvolupament regional i territorial, entre d'altres.

De manera similar a Tunísia Visió 2035, Tunísia ha aprovat estratègies per a la indústria i la seva rehabilitació, la millora del clima de negocis i la transició ecològica. Una altra de les estratègies nacionals és el desenvolupament en baixes emissions per al 2050, així com la celebració de pactes sectorials de competitivitat als sectors tèxtil, farmacèutic i de components d'automòbils i la revisió de l'adopció de nous pactes en altres sectors. Totes aquestes estratègies apunten a consolidar la sobirania nacional i garantir la seguretat alimentària, energètica i hídrica.

L'atractiva realitat de Tunísia

Segons l'Índex mundial de la Innovació 2020 i l'Índex d'Innovació de Bloomberg 2020, Tunísia ocupa el primer lloc com a país al nord d'Àfrica per a la investigació científica i tecnològica i ocupa també el primer lloc a l'Àfrica per la qualitat de la infraestructura en tecnologies de la informació i comunicació.

Tunísia es posiciona com un gran grup de recursos humans reconeguts a nivell nacional i internacional que, entre altres coses, han desenvolupat en els darrers anys un ecosistema TIC eficient i fort, amb noves empreses especialitzades en activitats innovadores d'intel·ligència artificial i big data. Això posiciona Tunísia com un gran líder en alta tecnologia en aquest costat del Mediterrani. Tunísia es troba entre els països més innovadors del Magrib, sent un dels principals exportadors industrials a la Unió Europea i sent el primer país del sud de la Mediterrània a unir-se a la zona de lliure comerç amb la Unió Europea des del gener del 2008.

FIPA és l'Agència de promoció de la inversió a Tunísia. Té com a missió, de forma gratuïta, atraure la inversió estrangera, a més d'informar, supervisar, assessorar, donar assistència i el suport necessari a l'inversor des de l'inici i durant totes les fases del seu projecte. El 23 de maig passat va tenir lloc a la Cambra de Barcelona l'esmorzar de negocis en què el Sr. Ibrahim Medini va exposar les oportunitats d'inversió i partenariat per a empreses catalanes a Tunísia.