Manca de mà d'obra: una oportunitat per l'atracció de talent internacional?

Segons el Banc d'Espanya, el 34% de les empreses tenen problemes en relació a la contractació de personal. Al mateix temps, observem sectors en els quals l'afectació ascendeix fins al 64% de les empreses. Ara bé, paradigmàticament tenim una de les majors taxes d'atur de la zona euro, situant-se en un 12,8. És un clar desajustament entre la oferta i la demanda al mercat laboral. Aquest fet es deu a una múltiple combinació de factors: l'evident envelliment de la població, el despoblament de certs territoris, la manca de relleu generacional, mà d'obra poc qualificada i un llarg etcètera.

Aquesta radiografia del mercat laboral no afecta només a les grans corporacions, ens trobem que, tal i com va determinar el president de CEPYME, Gerardo Cuerva: "Quasi el 70% de les vacants de feina en aquests moments a Espanya, estan a empreses de menys de 200 treballadors i afecta a tots els sectors, des de l'agricultura a la indústria, passant per la construcció i els serveis".

Ens trobem davant d'un problema endèmic de la nostra economia de difícil solució. El qual pot ser abordat des de diverses disciplines, però centrant-nos específicament en el nostre camp, ens basarem en l'atracció de talent internacional i, per tant, la contractació en origen de persones estrangeres.

D'ençà la Covid-19, realitzant clara aposta per la mobilitat de persones qualificades i amb l'objectiu de convertir-nos en una economia receptora de treballadors internacionals, s'han aprovat diverses directius dirigides a flexibilitzar els requisits, els terminis i els incentius fiscals. S'ha buscat reforçar la llibertat de moviment de persones, facilitant a les empreses nacionales la contractació laboral internacional com també la incorporació d'empreses estrangeres al nostre mercat.

Concretament ens referim a la última modificació de la Llei d'Estrangeria, aprovada mitjançant el Real Decret 629/2022, de 26 de juliol, per la qual es flexibilitzen i s'acceleren els tràmits per a la contractació en origen de personal laboral. Alhora també es redueixen els estàndards requerits, fent accessible llur modalitat de contractació a les petites i mitjanes empreses. Altres reformes aprovades en la mateixa direcció serien: habilitar la capacitat de formació per a persones estrangeres en situació irregular per tal d'incrementar la massa laboral amb competències més elevades, o bé la facilitació absoluta de l'entrada al mercat dels estudiants d'estudis superiors.

D'altra banda, i en relació a la mà d'obra més qualificada, també s'han realitzat modificacions, concretament les trobem a la Llei 28/2022, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, la qual esmena la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització. Aquí observem mesures com el teletreball internacional, la possibilitat de desenvolupar relacions laborals sense l'assignació prèvia del NIE, i tot un seguit de mesures per tal de facilitar la incorporació d'aquest perfil de treballadors al nostre mercat.

Així mateix, en relació al mateix cos normatiu, s'han aprovat una bateria de propostes fiscals amb l'objectiu de generar un ecosistema atractiu per l'atracció i consolidació d'aquest perfil professional. Aquest permet reduir considerablement la fiscalitat del dels treballadors desplaçats, emprenedors i nòmades digitals, com també dels seus familiars, dotant al sistema legal i fiscal d'un marc de seguretat jurídica sense precedents.

Per concloure, podem afirmar que l'Estat espanyol està realitzant una clara aposta per la incorporació de mà d'obra estrangera, buscant oferir marcs competitius en relació als nostres veïns europeus, facilitant així l'atracció de talent per part de les empreses locals. Aquest nou paradigma potencia la mobilitat no només a les grans corporacions, sinó també al nostre teixit empresarial, la petita i mitjana empresa catalana. Per aquest motiu, des de Roca Associats, Advocats & Economistes, reforcem aquesta aposta recolzant així la incorporació de professionals internacionals de professionals, emprenedors i nomades digitals, creant una nova secció, inspirada en aquesta nova època: dinamisme, agilitat i internacionalitat: ROCA MOBILITY.